Murmestertorpedersen

Kompetanse

Murmester Tor Trygve Pedersen AS er en mesterbedrift

De aller fleste håndverkere er seriøse utøvere av sitt fag. Skrekkhistorier om uheldige kjøpere av håndverkstjenester er unntakene. Men husk å være føre vár!

Seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegn for en mesterbedrift. Dette gjelder uansett hvilke av de 64 fagene det dreier seg om, og uansett om mesterbedriften er liten eller stor. En mester er vant med krevende kunder, og setter sin ære i å leve opp til disse kravene.

Til Mesterbrevnemda KLIKK HER

 

Sentral godkjenning

er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse, samordning eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.

Sentral godkjenning Klikk her

Norske Murmestres Landsforeneing

(NML) er en aktiv bransjeorganisasjon med engasjerte medlemmer gjennom snart 100 år. Historien forplikter, samtidig som den gir fremtidsrettede aktiviteter til beste for murerfaget. Medlemmene kan påvirke utviklingen i faget. NML er medlem av Mur-Sentret . (Murbransjens forsknings og informasjonskontor).

Medlemsskap forutsetter gyldig mesterbrev i murerfaget og bygger som utgangspunkt på at firmaet er registrert i Brønnøysund og med virksomhet innen murerfagets disipliner

Til NML Klikk her

Alle ansatte har godkjente ffv sertifikat.

Godkjente fagarbeidere.

Murmester Tor Trygve Pedersen AS er en mesterbedrift

De aller fleste håndverkere er seriøse utøvere av sitt fag. Skrekkhistorier om uheldige kjøpere av håndverkstjenester er unntakene. Men husk å være føre vár!

Seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegn for en mesterbedrift. Dette gjelder uansett hvilke av de 64 fagene det dreier seg om, og uansett om mesterbedriften er liten eller stor. En mester er vant med krevende kunder, og setter sin ære i å leve opp til disse kravene.

Til Mesterbrevnemda KLIKK HER

Sentral godkjenning

er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse, samordning eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.

Sentral godkjenning Klikk her

Norske Murmestres Landsforeneing

(NML) er en aktiv bransjeorganisasjon med engasjerte medlemmer gjennom snart 100 år. Historien forplikter, samtidig som den gir fremtidsrettede aktiviteter til beste for murerfaget. Medlemmene kan påvirke utviklingen i faget. NML er medlem av Mur-Sentret . (Murbransjens forsknings og informasjonskontor).

Medlemsskap forutsetter gyldig mesterbrev i murerfaget og bygger som utgangspunkt på at firmaet er registrert i Brønnøysund og med virksomhet innen murerfagets disipliner

Til NML Klikk her

Alle ansatte har godkjente ffv sertifikat.

Godkjente fagarbeidere.