Murmestertorpedersen

MURERARBEID I BERGEN

Murmester Tor T.Pedersen AS har lang og god erfaring som murer i Bergen. Vi utfører murerarbeid innen nytt murverk, rehabiliterer og restaurerer gammelt murverk, i ulike materialer og løsninger. Bygging og rehabilitering av baderom, dusjanlegg og svømmebassenger inngår i også faget. Murmester Tor T.Pedersen ivaretar estetiske og kulturelle verdier i et arbeid med lange tradisjoner.

Hvorfor velge Murmester Tor T.Pedersen AS

Murmester Tor T. Pedersen AS er et større murerfirma i Bergen som tilbyr alt innen murerfaget. Våre løsninger kan hjelpe deg med alt innen murerfaget og vi kan tilby:

  • Idésenter med spennende løsninger
  • Kvalitetsfliser til alle formål
  • Lim, fug, flytemasser, silikon, støp, osv…
  • Verktøy til kjøp og utleie.
  • Fliser og flislegging
  • Sertifiserte våtromsentreprenør.
  • Egen håndverksavdeling – som kan bistå deg gjennom hele prosjektet
  • Teglstein
  • Skifer
  • Mørtel for represjon av fasader

Velg sikkert velg Murmester Tor T.Pedersen

Vi har den erfaringen du trenger ved bygging av murhus i Bergen. Vi er også medlem av Bergens Murmester forening, her er litt informasjon og historikk.

Bergens Murmester forening har til formål å medvirke til kvalitet i utførelse av håndverktjenester samt til økt profesjonalitet blant sine medlemsbedrifter. Vi har eget opplæringskontor som sikrer rekruttering og opplæring av nye fagfolk. Kontinuerlig faglig opplæring av medlemsbedriftene og egen reklamasjonsordning. Det er for tiden 28 bedrifter som er medlem av Bergens Murmester forening. Tilsluttet:Bergens Murmester forening, Norske Murmestres Landsforening, Bygningsgruppen i Bergen, Bergen Næringsråd, NHO, BNL.

Bergen har i all tid vært regnet som laugsbyen fremfor noen i Norge, og hadde i kraft av sin sentrale posisjon og størrelse et bredt utvalg av håndverkere. Den første murmesteren ble innført i byens borgerbok i 1558, og i perioden frem til 1870 er i alt 80 personer oppført som med håndverksborgerskap som murmester i Bergen. Byhistorikere mener at murmestrene forsøkte å organisere seg allerede i 1682, men det er uklart om det lyktes. Den store bybrannen i 1702 ødela alle laugsprotokoller og dokumenter, slik at de eldste protokollene som er bevart er datert 1703. I tillegg finnes det en trelade laget i 1704.

Antall murmestre tilknyttet lauget vekslet fra fire til åtte frem til laugsopphevelsen i 1866, noe som kan forklares med den begrensede rollen faget spilte i byggevirksomheten. Bergen var først og fremst en treby.

Ta kontakt med oss for mer informasjon

Litt om murerfaget

Murerfaget er et håndverksfag med gamle tradisjoner. Å mure med tegl og mørtel gjøres i dag stort sett på samme måte som for mange tusen år siden. Teglmuring med norskprodusert tegl har funnet sted i ca 700 år, og det er har eksistert teglverk i Norge siden middelalderen. Murer faget er preget av tradisjon og arv fra tidligere murhåndverkere. Byggverk og murkonstruksjoner fra tidligere tider utmerker seg ved dristig bruk av materialer og rett bruk av mørtel, puss og blokk-produkter.

Motivasjon og oppfinnsomhet medvirker til økt effektivitet og innsats hos fagarbeideren. Arbeidsmiljøet og omgivelsene skifter også med oppgavene til oss som murer. Murere må derfor kunne arbeide selvstendig og ha evne til å løse nye problemer raskt og effektivt. På samme tid må tradisjonene i faget tas vare på